Filhantering – Visa filer (startsida)

Filhanteringen används för att ladda upp filer till servern. Dessa filer kan sedan visas på hemsidor eller i epostmeddelanden.

I vänstra kolumnen visas de kategorier som finns. Siffran inom parentes anger antal filer i respektive kategori.

Filhantering_start

Filhantering_sortera

Knappar

Ladda upp fil

Klicka här för att leta rätt på en fil på den egna datorn som skall ladds upp till servern.

Visa filer

Listar alla filer på servern.

Kategorier

Skapa nya eller ändra namn på befinliga kategorier. Kategorier används för att hålla ordning och sortera omfattande fillistor.

Stäng

Stänger filhanteraren.

Sortera

Välj urval och sortering av filer som ligger på servern.