Filhantering – Ladda upp fil

Denna sida används för att ladda upp en fil i taget från den egna datorn. Filen kan samtidigt namnges och kategoriseras.

Filhantering_ladda_upp

Knappar och Fält

Välj kategori eller Kategorier saknas

Välj kategori för att enklare söka eller sortera på kategorier. Finns inga kategorier står det Kategorier saknas. Kategorier kan läggas till och editeras under menyval “Kategorier“

Namn på filen

Namnge filen här om du vill ändra namn från det som filen har på din hårddisk.

Ska bilden förminskas?

Standardvärdet är “Ja”. Bilden förminskas då till ett lämpligt värde för att fungera med 72 dpi vilket är upplösningen som används för visning på skärmen. Välj “Nej” om bilden i ett senare skede skall skrivas ut och därför behöver ha högre upplösning.

Välj fil

Skriv in filnamnet med sökväg. Om du inte kan sökvägen (vilket är vanligt...) så välj “Bläddra“.

Bläddra

Klicka här för att komma till mappstrukturen i din egen dator. Navigera dig fram till den bild du önskar välja och klicka på bekräftelseknappen. Beroende på operativsystem står det t ex “Öppna”, “Open”, “Välj” eller “Choose”.

Ladda upp filen

Klicka här för att ladda upp filen.